”Administratorerne er garanter for den gode stemning”

Desværre kommer vi ikke udenom, at administratorer fra tid til anden er nødvendige for at opretholde den gode stemning – selv på [+35] serverne. Til det formål har vi udviklet et præcist regelsæt omkring brugen af admin-rights.

Vi tilsigter at admin-rights kun bruges til at sikre, at spillet på serverne kan fungere til alles fornøjelse.

Vi ønsker at fastslå, at admin-rights aldrig må bruges til at fremhæve den enkelte admins magt, bruges for at fremme egne interesser, ligesom de ikke må bruges til at chikanere enkelte spillere.

Vi ønsker alene at arbejde for at opretholde serverfilosofien, så vi alle kan hygge os i venners lag. Respekt for administratorerne er nødvendigt, og vi er af den opfattelse, at respekt ikke er noget man får ved at true sig til den.
Respekt opnås, hvis man som administrator forstår at bevare det kølige overblik, være overbærende når der er tale om bagateller, og i øvrigt være opmærksom på ikke at stille urimelige og urealistiske krav.
Men for at det skal kunne lade sig gøre, forudsættes det at gæster og medlemmer bakker op om administratorerne og retter sig efter deres anvisninger.

Det er vigtigt, at administratorer HAR et albuerum at administrere indenfor, men så må man også forlange, at administratorerne bruger HELE albuerummet.


Advarsler, slap, slay, kick og Ban !

HOVEDREGEL
Som hovedregel kan man sige, at vi kun benytter ban, når en spillers adfærd tydeligt og bevidst sigter på at ødelægge spillet for alle. I den kategori falder brugen af snyd og gentagne, overlagte spawn TK/TD og Mic/Chat spam.
I disse tilfælde vil vi slå hårdt ned på spilleren. Vi banner ikke for Camp.

BAN GRUNDLAG
Erfaringen viser, at det kan være utroligt svært at vurdere, om folk snyder. Gode spillere er kendetegnet ved, at de kender camperspots, tynde vægge etc, hvilket gør dem i stand til at skyde modspillere uden at være i direkte kontakt med dem.
Derfor kan selv de mest utrolige præstationer være betinget af skills. En administrator må godt banne på en mistanke om snyd.
Banner du som administrator en spiller, henstiller miniCOW, at du angiver tid, sted (hvilken server), nick og STEAMID i et topic i ”Udført Admin (begrænset)”.
Dette er en hjælp til miniCOW, der i tilfælde af en klage hurtigt kan finde ud af, hvad der er foregået, og hvem der er impliceret.
En Demo af den pågældende begivenhed kan fremskaffes i op til 3 dage efter ban.

SPAM
Overdreven brug af microfon medfører Advarsel/kick/ban.
Det vil sige at brug af mic som ikke har nogen relevans til spillet skal holdes på at acceptabelt niveau. Det samme gælder brug af chat.

CAMPING
På +35's FFA er camping tilladt i det omfang at man stadig spiller missionen.
På +35's GG servere er camping også tilladt. Dog vil for lang tids camping automatisk blive straffet med Slap af serveren.

B-HOP & R-HOP
Bunny-Jumping og Russer-Hop er strengt forbudt og vil resulterer i ban.

MAP BUGS
Udnyttelse af fejl på maps er ikke tilladt og vil medføre Advarsel/kick/ban.

NICK
Idiotiske nicks som: Din Mor - Lol - Hahahowned - og nicks som er fyldt med tegn man ikke kan læse er ikke tilladt på serverne og vil medføre Advarsel/kick/ban.

REKLAME
Reklame for websites er ikke tilladt på serveren og vil resulterer i Advarsel/Kick/ban.

ADMINS ORD ER LOV
Hvis en admin henvender sig til en spiller skal spilleren lytte til admin og gøre som der bliver pålagt spilleren.
Dette er ikke op til diskussion ingame, og der vil blive kørt en nul tolerance hvis det ikke bliver overholdt.
Føler man at det er en uretfærdig behandling kan man klage i forum.

Hvis vi skal kunne holde ud at spille på serverne, så må vi som sagt forvente at medlemmer og gæster opfører sig ordentligt. Derfor ønsker vi IKKE at se følgende:
 
Spamming
Whining og snyd beskyldninger
Grimt sprog
Idiotiske nicks
Bevidst TD eller TK
Snyd

Manglende efterlevelse af teambalance

TIDSFRIST FOR KLAGER
Tidsfristen for klager er 3 dage.
Kommer du efter 3 dage vil din klage i de fleste tilfælde ikke blive behandlet af os.


Fake-nick, undercover etc.

Fakenick defineres som spillere, der udgiver sig for at være en anden spiller.
Undercover defineres som en spiller, der bare ikke spiller med sig eget nick.

FAKENICK kan aldrig accepteres, da det kan bruges til at sætte en person i et dårligt lys. Klanens administratorer er derfor blevet bedt om at skride hårdt ind overfor det, og du vil øjeblikkeligt blive kicked, hvis du spottes med et fakenick.

Der kan være mange grunde til at folk spiller UNDERCOVER. For [+35] medlemmerne gælder der ikke særlige nick-regler. Vi bakker 100% op omkring den enkeltes frihed til at spille uden nick, hvis vedkommende skulle ønske det.
Dog henstiller COW til medlemmerne, at de så vidt muligt altid spiller med officielt nick. Dette er nemlig med til at fremme holdånden og den fællesfølelse, der gør det hele lidt hyggeligere.

For besøgende gælder der UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER særlige nickkrav. Og det regnes som admin-misbrug, at tvinge folk til at spille med bestemt nick eller antage realnick.
Det er administratorernes pligt at få spillet til at glide på serverne, men det tilkommer ikke admin, at dømme om folk skal spille under dette eller hint nick.


Clan [+35] Headquarter